Edukacja i przyszłość dzieci

Jednym z najważniejszych czynników kształtujących przyszłość młodego pokolenia, jest edukacja. Szanse, które stają przed młodymi ludźmi wybierającymi studia wyższe zmieniają się i diametralnie różnią od tych , które znamy sprzed kilkunastu lat. Zdaniem samych studentów bezpłatne studia to mit. Miesięczny koszty studiowania poza miejscem zamieszkania to wydatek na poziomie ok.  2000 zł miesięcznie.

Potraktuj studia swojego dziecka jako świadomą decyzję i już dziś zacznij oszczędzać na jego przyszłość.

Podstawową zaletą polisy posagowej jest to, że nawet w przypadku Twojej śmierci lub utraty lub niezdolności do pracy Twoje dziecko otrzyma wsparcie finansowe. Pieniądze na studia, pierwszy samochód czy wkład na mieszkanie. Im szybciej zaczniesz oszczędzać. W ramach opcji dodatkowych również zdrowie dziecka  może być objęte ubezpieczeniem – w razie poważnej choroby lub uszkodzenia ciała w następstwie nieszczęśliwego wypadku.

Rozpoczęcie systematycznego oszczędzania odpowiednio wcześnie znacznie ułatwia zgromadzenie środków na edukacji dzieci. Łatwo policzyć, że gdybyś    oszczędzał kwotę 500 zł, które co miesiąc otrzymujesz w ramach zasiłku „500+” to po okresie 18 lat zgromadzisz dla swoje dziecka 108 000 zł.