Własna nieruchomość

Zakup własnego domu czy mieszkania to inwestycja w przyszłość. Z nami możesz tworzyć trwałą wartość zamiast płacić czynsz za wynajmowane mieszkanie. Przy obecnych stopach procentowych nie trzeba być specjalistą aby obliczyć, że koszty odsetek są znacznie niższe od czynszu za mieszkanie.
Niezależnie od tego, czy chcesz kupić mieszkanie na własne potrzeby czy pod wynajem jesteśmy Twoim partnerem, jeśli chodzi o organizowanie finansowania. Współpracujemy wyłącznie z renomowanymi instytucjami finansowymi.

Kredyt hipoteczny jest najczęściej stosowaną formą finansowania zakupu nieruchomości. Charakteryzuje się niskim oprocentowaniem oraz zabezpieczeniem w postaci hipoteki ustanowionej na rzecz banku kredytującego. Kredyt hipoteczny musi mieć jasno sprecyzowany cel np. zakup mieszkania. Środki przelewane są zawsze na konto sprzedającego.

Wkład własny – od 1 stycznia 2017 roku.  minimalny wkład własny wynosi 20 proc. wartości nieruchomości, na którą klient chce wziąć kredyt. Wcześniej wymagano jedynie 10 proc. Obecnie można zaciągnąć kredyt hipoteczny z dziesięcioprocentowym wkładem, ale wymagane jest wtedy ubezpieczenie niskiego wkładu własnego co związane jest z poniesieniem  dodatkowych kosztów.

Zdolność kredytowa – przez zdolność kredytową rozumiemy zdolność do spłaty zaciągniętego kredytu wraz z odsetkami  w terminach określonych w umowie Do wyliczania zdolności kredytowej bank bierze pod uwagę  takie czynniki jak:

  • wysokość dochodów do dyspozycji osoby ubiegającej się o kredyt,
  • źródła oraz systematyczność uzyskiwania dochodów,
  • aktualne obciążenia i zobowiązania kredytowe,
  • rodzaj oraz wysokość kredytu,
  • okres kredytowania,
  • rodzaj rat (równe lub malejące),
  • dotychczasowa historia kredytowa,
  • wiek kredytobiorcy,
  • liczba osób w gospodarstwie domowym,
  • wysokość wkładu własnego.

Oprocentowanie kredytu hipotecznego stanowi połączenie marży i stopy referencyjnej. Najczęściej stosuje się stawkę WIBOR 3M, która ulega zmianie co 3 miesiące lub stawkę WIBOR 6M zmieniającą się co 6 miesięcy. Marża natomiast stanowi stałą część oprocentowania  kredytu a jej wysokość określa się w umowie kredytowej.

Dodatkowe koszty:

Operat szacunkowy – to opinia o wartości nieruchomości. Musi być przedstawiona na piśmie przez rzeczoznawcę majątkowego, który posiada uprawnienia zawodowe w zakresie szacowania nieruchomości.

Wpis do księgi wieczystej – opisuje stan prawny nieruchomości. Wysokość opłaty za wpis do księgi wieczystej zależy od jego rodzaju.

 

Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania RRSO

Należy rozróżnić dwa wskaźniki RSO i RRSO. Są one bardzo do siebie podobne, ale RSO to roczna stopa oprocentowania, a RRSO to rzeczywista roczna stopa oprocentowania RSO informuje o kosztach odsetek, które klient będzie musiał zapłacić od zaciągniętej kwoty kredytu. Natomiast RRSO prócz oprocentowania kredytu obejmuje pozostałe opłaty takie jak: prowizje, ubezpieczenie inne koszty związane z udzieleniem kredytu.

Pożyczka hipoteczna to specjalny rodzaj pożyczki, którą zaciągasz pod zastaw swojej nieruchomości i którą,  możesz przeznaczyć na dowolny cel. Udzielana  jest  na wyższe kwoty i dłuższy okres spłaty. Cena pożyczki hipotecznej jest niższa od ceny zwykłej pożyczki gotówkowej.