Ubezpieczenia na życie i zdrowie

Dlaczego osoby żyjące w związkach nieformalnych powinny posiadać ubezpieczenie na życie?

Na życie w związkach nieformalnych decyduje się coraz więcej Polaków. W świetle prawa osoby tworzące konkubinat są dla siebie osobami obcymi, dlatego też po śmierci partnera nie mają prawa do należącej do niego części majątku, jeśli wcześniej nie zostały wskazane w testamencie.
Sytuacja ta może spowodować w przyszłości konieczność zapłaty wysokiego podatku spadkowego, który dla osoby należącej do trzeciej grupy podatkowej wynosi 20%  wartości rynkowej odziedziczonego majątku.
Rozwiązaniem jest wykupienie polisy na życie, stanowiącej skuteczne zabezpieczenie przed brakiem pieniędzy na zapłatę podatku spadkowego. Suma ubezpieczenia w takiej polisie powinna stanowić co najmniej 20 % wartości dziedziczonego spadku. Warto podkreślić, że świadczenie z polisy na życie nie podlega opodatkowaniu podatkiem od spadków i darowizn oraz jest wolne od egzekucji sądowych w trzech czwartych częściach tego świadczenia, poza z zajęciami alimentacyjnymi.

Przykładowa kalkulacja ubezpieczenia na życie dla osoby żyjącej w związku partnerskim.

  • Prognozowana wartość dziedziczonego majątku – 2 500 000 zł
  • Wiek spadkodawcy w chwili zawarcia umowy  – 30 lat
  • Kwota podatku spadkowego – 500 000 zł
  • Wysokość świadczenia w przypadku śmierci  – 500 000 zł
  • Okres trwania umowy – 30 lat
  • Wysokość składki  – 78 zł miesięcznie
Inwestowanie i oszczędzanie

Jak inflacja wpływa na nasze oszczędności?

W wyniku inflacji ceny rosną, a siła nabywcza naszych pieniędzy słabnie.Z największą inflacją mieliśmy do czynienia 14 marca 1990r. Wtedy to Główny Urząd Statystyczny ogłosił, że inflacja rok do roku wyniosła 1395%.Chociaż wszyscy byliśmy milionerami pieniądz nie miał żadnej wartości ponieważ nie było jego pokrycia w towarach i usługach.

Na poziom inflacji wpływa przede wszystkim popyt konsumentów oraz podaż pieniądza w gospodarce. Jeżeli ludzie posiadają więcej pieniędzy to naturalną rzeczą jest, że więcej wydają – a wzrost popytu powoduje wzrost cen.

Na inflacji najwięcej tracą osoby posiadające oszczędności zgromadzone w bankach lub w domu. Sprawdźmy ile jest dziś warte 100 000 zł, które trzymaliśmy przez ostatnie 3 lata w w przysłowiowej ,, skarpecie”

Jak podaje GUS skumulowana wartość inflacji w latach 2021-2023 wyniosła 33,94%
Oznacza to, że 31 grudnia 2023 roku za kwotę 100 000 zł mogliśmy kupić tyle co za 74 659, 67 zł w styczniu 2021roku. Aby kupić tyle samo dóbr musielibyśmy wydać 133 940 zł.

Najlepszym sposobem na ochronę oszczędności przed inflacją jest inwestowanie.
Gdzie wobec tego najlepiej ulokować swoje pieniądze?

Na to pytanie nie ma jednoznacznej odpowiedzi. Sytuacja każdego z nas jest inna, dlatego przed podjęciem decyzji inwestycyjnych warto skorzystać z pomocy doświadczonego doradcy finansowego.

Inwestowanie i oszczędzanie

Czym jest procent składany?

Czym jest procent składany i jak możemy wykorzystać jego działanie? Obliczanie procentu składanego stosuje się w celu szacowania przyszłych dochodów inwestora.Odsetki nie są wypłacane w postaci zysku tylko podlegają doliczeniu do wartości kapitału i procentują wraz z nim w kolejnych okresach inwestycji.
Dla zjawiska procentu składanego ważne są cztery czynniki: okres inwestycji, oprocentowanie, częstotliwość kapitalizacji, kwota zainwestowanego kapitału. Im dłuższy okres inwestycji, tym procent składany ma większy wpływ na wartość zgromadzonego kapitału.Dlatego im wcześniej rozpoczniemy inwestowanie tym silniej będą na nas oddziaływały efekty ,, procentów z procentów”.
Przykład działania procentu składanego:
Kwota 100 000 zł , oprocentowanie 6 %, okres 3 lata, kapitalizacja roczna.
• Po pierwszym roku inwestycji otrzymujemy 100 000 zł + 6 % = 106 000 zł
• Po drugim roku inwestowania otrzymujemy 106 000 zł + 6 % = 112 360 zł
• Na koniec trzeciego okresu otrzymujemy 112 360 zł + 6% = 119 100 zł

Inwestowanie i oszczędzanie

Dlaczego nie odkładamy na emeryturę?

Istnieje wiele powodów, dla których niektórzy ludzie nie odkładają pieniędzy na emeryturę.Poniżej przedstawiam powody, z którymi najczęściej spotykam się podczas rozmów w moim klientami.

🔸Brak świadomości.
Niektóre osoby nie zdają sobie sprawy, jak ważne jest odkładanie pieniędzy na emeryturę. Każdy, kto skończył 35 lat może sprawdzić najnowszą prognozę swojej emerytury na platformie PUE ZUS.W przypadku osób, które rozpoczęły pracę po reformie emerytalnej przyszłe świadczenie emerytalne wyniesie ok 25-30% zarobków.

🔸 Brak samodyscypliny finansowej:
Wielu ludzi wydaje pieniądze na rzeczy, których nie potrzebuje lub rzeczy, z których korzysta bardzo sporadycznie.Osoby takie skupiają się na bieżących wydatkach i trudno jest im znaleźć dodatkowe środki na oszczędzanie. Co możemy zrobić w takiej sytuacji? Po pierwsze, powinniśmy zaplanować domowy budżet i konsekwentnie trzymać się listy wydatków. Po drugie, powinniśmy najpierw zacząć  płacić samemu sobie. To znaczy, że na pierwszym miejscu listy wydatków powinniśmy umieścić pozycje – ,,prywatna emerytura’’. Jeśli najpierw nie zaczniesz płacić samemu sobie, to nigdy nie znajdziesz pieniędzy na oszczędzanie.

🔸 Mam jeszcze czas.
Oprócz  stopy zwrotu i wysokości odkładanych kwot, okres oszczędzania ma decydujący wpływ na wysokość zgromadzonego kapitału.
Jeśli w wieku 25 lat zaczniesz oszczędzać 500 zł miesięcznie, a zyski z inwestycji wyniosą 6% w skali roku, to mając 65 lat będziesz dysponował kapitałem w wysokości 738 691 zł.
Jeśli decyzje podejmiesz 10 lat później, zgromadzisz 407 163 zł. Jak widzisz odwlekanie decyzji o oszczędzaniu na emeryturę ma swoją cenę. W tym przypadku jest to kwota 331 528 zł

🔸 Jakoś tam będzie.
Niektórzy ludzie uważają, że jakoś tam będzie i liczą na inne źródła dochodu na emeryturze. Mogą to być na przykład zyski ze sprzedaży lub wynajmu odziedziczonej nieruchomości. Uważają oni, że odkładanie pieniędzy nie jest konieczne, ponieważ na emeryturze będą mogli dalej pracować.

🔸 Za mało zarabiam, aby zacząć odkładać pieniądze.
Jeżeli żyjesz w przekonaniu,że zaczniesz oszczędzać, jak będziesz więcej zarabiał, to mam dla Ciebie złą wiadomość. Jest mało prawdopodobne, że taki moment kiedykolwiek nastąpi. Jeśli nie nauczysz się odkładać małych kwot, to nigdy nie będziesz potrafił oszczędzać dużych. Brytyjski historyk i doradca rządu Wielkiej Brytanii Cyryl Parkinson w ramach swoich badań stworzył tzw. drugie prawo Parkinsona, które mówi, że niezależnie od tego ile pieniędzy zarobisz tyle na pewno wydasz.

Jeśli chcesz zacząć odkładać pieniedze na emeryturę to skoncentruje się nie tylko na ograniczeniu zbytecznych wydatków, ale przede wszystkim na szukaniu sposobów zwiększenia swoich dochodów. Na dzisiejszym rynku pracy możliwości jest bardzo wiele. Możesz zmienić branżę, podjąć pracę dodatkową lub założyć własną firmę.

Piotr Siejka
Masz pytania – napisz do mnie na adres: kontakt@pdm.com.pl

Ubezpieczenia na życie i zdrowie

Jak odzyskać pieniądze z subkonta w ZUS po śmierci osoby ubezpieczonej?

Każda osoba należąca do OFE lub urodzona po 1968 roku, posiada w ZUS swoje indywiduane subkonto podlegające dziedziczeniu.W przypadku śmierci połowa środków zgromadzonych na subkoncie w ZUS przekazywana jest na subkonto współmałżonka. Pozostała część dzielona jest pomiędzy osoby wskazane za życia przez ubezpieczonego. Jeśli zmarły nie wyznaczył osób uposażonych wtedy środki z subkonta wchodzą w skład masy spadkowej.

W sytuacji, gdy ubezpieczony w chwili śmierci był członkiem OFE,otwarty fundusz emerytalny zawiadamia ZUS o osobach, na rzecz których nastąpił podział środków. Następnie ZUS ma 3 miesiące na to, aby w ten sam sposób podzielić środki zapisane na subkoncie.

Wypłata środków z subkonta nie następuje z urzędu. Osoba uprawniona powinna złożyć wniosek do ZUS na specjalnym formularzu znajdującym się tutaj >>formularz

👉Masz pytania, napisz tutaj >> kontakt@pdm.com.pl

Bez kategorii

Jak uzyskać informację o kontach bankowych należących do spadkodawcy?

Od 1 lipca 2016 roku banki i SKOK-i uczestniczą w usłudze Centralnej informacji o rachunkach. Jest to rozwiązanie umożliwiające dostęp do informacji o rachunkach osób zmarłych, „zapomnianych” rachunkach osób fizycznych oraz rachunkach osób wskazanych przez sąd, komornika, policję lub inne uprawnione organy.
Spadkobierca, który chce uzyskać informację o rachunkach musi legitymować się prawomocnym postanowieniem o stwierdzeniu nabycia spadku lub zarejestrowanym aktem poświadczenia dziedziczenia oraz wykazać, że jest spadkobiercą wskazanym w tym dokumencie, np. w oparciu o dowód osobisty. W przypadku rachunku prowadzonego na rzecz przedsiębiorcy, uprawnienie to przysługuje także zarządcy sukcesyjnemu.
Wniosek o uzyskanie danych z Centralnej informacji o rachunkach można złożyć w każdej placówce bankowej lub spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej.
Wysokość opłaty przeznaczonej na pokrycie kosztów udzielania informacji nie może być wyższa niż koszt wygenerowania takiej informacji (art. 92bc ust. 2 ustawy – prawo bankowe)

Źródło: centralnainformacja.pl

Nawigacja po wpisach