Inwestowanie i oszczędzanie

Czym jest dyspozycja wkładem na wypadek śmierci?

Zgodnie z obowiązującym prawem w przypadku śmierci posiadacza rachunku wypłata zgromadzonych oszczędności przez spadkobierców jest możliwa po przedstawieniu w banku notarialnego poświadczenia dziedziczenia lub prawomocnego postanowienia sądu o stwierdzeniu nabycia spadku.
Przeprowadzenie sprawy sądowej wymaga czasu i jest związane z dodatkowymi kosztami.

Inwestowanie i oszczędzanie

Na czym polega umowa najmu okazjonalnego?

Najem okazjonalny, to forma najmu mieszkania, która daje możliwość szybkiego usunięcia nieuczciwego najemcy z lokalu mieszkalnego. Nie obowiązuje tutaj okres ochronny, który przy standardowej umowie najmu trwa od początku listopada do końca marca kolejnego roku.          Nie masz również obowiązku zapewnienia najemcy lokalu zastępczego.

Najem okazjonalny dotyczy wyłącznie osób, które chcą wynająć swoje mieszkanie osobom prywatnym tzn., że nie możesz w takiej formie wynająć nieruchomości do celów prowadzenia działalności gospodarczej np. firmie, która potrzebuje lokali dla pracowników przebywających              w delegacjach. Właściciel mieszkania nie może też prowadzić działalności gospodarczej w zakresie wynajmowania lokali.

Oprócz umowy najmu należy sporządzić oświadczenie najemcy w formie aktu notarialnego,                w którym to najemca poddaje się egzekucji i zobowiązuje się do opróżnienia i wydania lokalu używanego na podstawie umowy najmu okazjonalnego w terminie wskazanym w żądaniu.

Do umowy najmu należy dołączyć oświadczenie właściciela lokalu lub osoby posiadającej tytuł prawny do lokalu o wyrażeniu zgody na zamieszkanie najemcy i osób z nim zamieszkujących we wskazanym lokalu. Koszt zawarcia aktu notarialnego wynosi ok.300 zł i co do zasady ponosi go najemca.

Jeżeli po rozwiązaniu umowy najemca nie opróżni lokalu, wynajmujący powinien złożyć pisemne żądanie opróżnienia lokalu.Jeśli najemca nie wyprowadzi się i nie opróżni lokalu we wskazanym terminie wynajmujący ma prawo złożyć do sądu wniosek o nadanie klauzuli wykonalności aktowi notarialnemu (oświadczeniu najemcy o poddaniu się egzekucji)

Maksymalny okres, na który może zostać zawarta umowa najmu okazjonalnego wynosi10 lat. Należy pamiętać, że aby umowa najmu była za taką uważana, na wynajmującym ciąży obowiązek zgłoszenia zawarcia umowy do Urzędu Skarbowego w terminie 14 dni od dnia rozpoczęcia najmu.

 

 

 

Inwestowanie i oszczędzanie

Czym jest inteligencja finansowa?

Czy tego chcemy, czy nie, finanse zawsze będą obecne w naszym życiu.Inteligencja finansowa to jedna z najbardziej pożądanych kompetencji, która jest niezbędna do sprawnego funkcjonowania w dzisiejszym świecie. Niestety obecny system kształcenia nie przygotowuje nas do życia finansowego i dużo w tej kwestii należałoby zmienić. Obowiązujący system edukacji powstał na początku XIX wieku, a jego celem było stworzenie posłusznych urzędników i robotników pracujących na potrzeby państwa pruskiego. Specjaliści z dziedziny neuronauki określają go, jako nieskuteczny, zabijający kreatywność oraz szkodliwy dla rozwoju mózgu.
Często inteligencję finansową mylimy z wysokością uzyskiwanych dochodów. Im ktoś więcej zarabia, tym jest bardziej inteligentny finansowo. Prawda jest jednak taka, że nie chodzi wyłącznie o to, aby więcej zarabiać, ale o to, aby świadomie postępować z własnymi finansami.
Inteligencja finansowa pozwoli Ci sprawnie poruszać się w świecie finansów i sprawi, że Twoje życie w tym aspekcie będzie bardziej satysfakcjonujące. Pamiętaj, że nigdy nie jest za późno, by zdobyć wiedzę i kompetencje w tym temacie.

Poniżej zamieszczam listę 10 pytań, które pozwolą Ci bardziej świadomie spojrzeć na własne finanse.

1. Czy posiadam jasno sprecyzowane cele finansowe?
2. Czy wiem, co mam dokładnie zrobić każdego dnia, tygodnia, miesiąca i roku aby zrealizować swoje cele ?
3. Czy jestem finansowo zabezpieczony w sytuacji nagłej choroby czy nieszczęśliwego wypadku?
4. Jeśli straciłbym pracę, to czy moje oszczędności pozwolą mi na utrzymanie obecnego poziomu życia przez co najmniej 12 miesięcy?
5. Czy systematycznie oszczędzam min. 10% swoich dochodów?
6. Czy posiadam własny plan zabezpieczenia emerytalnego?
7. Czy wiem jaki procent w moim budżecie stanowią wydatki?
8. Czy chronię swój majątek na wypadek nagłych zdarzeń losowych?
9. Czy zabezpieczyłem finansowo swoją rodzinę na wypadek śmierci?
10. Czy przynajmniej raz w roku uczestniczę w szkoleniach z zakresu edukacji finansowej.

Przeanalizuj teraz odpowiedzi, których udzieliłeś na powyższe pytania i zastanów się jakie decyzje możesz podjąć, aby podnieść poziom swojej inteligencji finansowej.
Jeśli chcesz coś zmienić w swoim życiu to zacznij działać !!! Zacznij działać od teraz !!!

 

 

Inwestowanie i oszczędzanie

Typologie postaw wobec zarządzania pieniędzmi.

Możemy wyróżnić trzy typologie postaw wobec zarządzania pieniędzmi:

Postawa zaciskania pasa – 39%  badanych. Osoby te częściej kontrolują swoje wydatki, często rezygnują z zakupu jakiegoś produktu i zazwyczaj robią zakupy w tańszych sklepach, w dyskontach i na bazarach. Zdarza im się również odwiedzać kilka sklepów w poszukiwaniu tańszego produktu.W tym segmencie znajduje się istotnie więcej osób w wieku 25–34 i 35–44 lata, zaś mniej osób w wieku 55 lat+ i osób z wykształceniem podstawowym. Częściej są to mieszkańcy mniejszych miast (20–100 tys.), rzadziej mieszkańcy miast 500 tys.+. Są to też istotnie częściej osoby aktywne zawodowo, oceniające swoją wiedzę ekonomiczną jako średnią i dużą, uzyskujące wysokie i bardzo wysokie oceny w teście wiedzy oraz z wysokim indeksem włączenia w system finansowy.

Postawa oszczędzania i gospodarnościdotyczy  32% osób, które  zawsze starają się mieć odłożone pieniądze na wszelki wypadek i różne sytuacje życiowe. Udaje im się odłożyć, ponieważ dobrze zarządzają domowym budżetem, oszczędzają regularnie i zawsze coś zostaje na koniec miesiąca. Wiedzą, że oszczędzanie nie jest łatwe, ale dzięki temu mogą sobie pozwolić na zakup rzeczy, na które normalnie nie byłoby ich stać. W tym segmencie mamy istotnie więcej osób w wieku powyżej 55 lat, zaś bardzo mało osób najmłodszych, do 24. roku życia. Rzadziej są to też osoby z wykształceniem podstawowym i zawodowym, częściej – z wykształceniem wyższym. Rzadziej tę postawę przejawiają mieszkańcy wsi, częściej mieszkańcy największych miast.

Postawa impulsywności i łatwości wydawania pieniędzy – 29%  badanych.Osobom tym zdarza się kupić coś drogiego, co nie jest im niezbędne, czasem wręcz niepotrzebne. Często kupują impulsywnie, bez zastanowienia, choć wiedzą, że potem będzie im brakować pieniędzy na podstawowe wydatki.Ten segment to zdecydowanie częściej osoby najmłodsze, w wieku 15–24 lata. Są to także osoby z wykształceniem podstawowym i zawodowym, mieszkające na wsi oraz w regionie wschodnim. Są one częściej nieaktywne zawodowo, oceniają swoją wiedzę ekonomiczną jako niską.

A jaka jest twoja postawa wobec zarządzania pieniędzmi?

 

Źródło: NBP – „Badanie świadomości i wiedzy ekonomicznej Polaków” 

Inwestowanie i oszczędzanie

Co Polacy myślą na temat zabezpieczenia finansowego dzieci?

Z badania postaw Polaków wobec przyszłości finansowej dzieci przeprowadzonego przez firmę Prudential wynika, że jedynie 1/4 Polaków odkłada jakiekolwiek pieniądze na przyszłość dziecka. Prawie 40% osób, które oszczędzają na ten cel pieniądze wykupiło ubezpieczenie pozwalające na otrzymanie przez dziecko określonej sumy po ukończeniu 18 roku życia. Ponad połowa uczestników badania jest przekonana, że koszty utrzymania dzieci wzrosną, a 32 % wcale o tym nie myśli twierdząc,że ,, będzie jak będzie” Na pytanie – Co chciałbyś zapewnić swoim dzieciom w przyszłości?, aż 79% osób wymieniło finansowanie studiów. W następnej kolejności rodzice chcieliby zapewnić dzieciom własne mieszkanie, przyjęcie weselne, samochód.
Koszty studiowania poza miejscem zamieszkania to dzisiaj wydatek w kwocie. 2500zł – 3500zł miesięcznie. Oszczędzając 500 zł miesięcznie przez 18 lat mógłbyś zgromadzić dla swojego dziecka 108 000 zł ( bez zysku), które można przeznaczyć na edukację, wkład własny na mieszkanie czy inne potrzeby.

Inwestowanie i oszczędzanie

Jak się zmotywować o oszczędzania?

Motywacja do oszczędzana wynika najczęściej z naszych przekonań na temat pieniędzy, jak również z nawyków wyniesionych z domu. Jeśli Twoi rodzice, nauczyciele, czy osoby z najbliższego otoczenia wygłaszały negatywne opinie na temat pieniędzy twierdząc, że: pieniądze szczęścia nie dają, pieniądze psują charakter czy pierwszy milion trzeba ukraść, to może to warunkować Twój dzisiejszy sposób postrzegania pieniędzy.

Inwestowanie i oszczędzanie

JAK DZIAŁA PRAWO PARKINSONA W FINANSACH?

Prawo Parkinsona mówi nam o tym, że każde zadanie do wykonania zabiera nam tyle czasu, ile na nie przeznaczymy. To sama prawo odnosi się do pieniędzy i mówi o tym, że wydatki rosną wraz ze wzrostem naszych dochodów.
Podczas mojej 28 letniej działaności w branży finansowej przeprowadziłem, kilka tysięcy rozmów na tematy dotyczące oszczędzania i inwestowania pieniędzy. Zdecydowana większość moich rozmówców  twierdziła: że zarabia jeszcze za mało aby zacząć oszczędzać, że ma ważniejsze wydatki niż odkładanie pieniędzy na emeryturę, czy edukację dzieci.Prawda jest jednak taka, że większość ludzi  ma naturalną skłonność do wydawania wszystkiego co zarobi, a nawet więcej. Zastanów się co dzieje się w głowie człowieka, który otrzyma informację o podwyżce lub zarobi ekstra pieniądze? Czy zastanawia się wtedy jaką część tych pieniędzy zainwestować, czy raczej wie już dokładnie na co je wyda? Problem nie jest brak pieniędzy, tylko brak umiejętności zarządzania nimi. Jeśli zarabiasz niewiele i nie potrafisz odłożyć z tego 5-10%, to zarabiając 10 000 zł czy 20 000 zł miesięcznie najprawdopodobniej też nic nie odłożysz.
Jak uporać się z prawem Parkinsona ?

Po pierwsze – świadomość, jeśli będziesz świadomy działania prawa Parkinsona to łatwiej Ci będzie kontrolować swoje wydatki.
Po drugie – stosuj regułę 50 %,jeśli Twoje dochody wzrosną to inwestuj przynajmniej 50% nadwyżki finansowej. Pozostałą część zagospodaruj według własnego uznania. Spraw sobie również jakąś nagrodę, coś co poprawi Ci humor. Przecież pracujesz i zarabiasz pieniądze również po to, aby poprawić swój poziom życia.
Po trzecie – nigdy nie wydawaj więcej niż zarabiasz – życie ponad stan może być poważnym zagrożeniem dla Twojego budżetu. Kiedy kolejne kredyty i pożyczki będziesz przeznaczał na spłatę poprzednich, szybko możesz wpaść w spiralę zadłużenia.

 

Inwestowanie i oszczędzanie

Na czym polega inwestowanie w projekty equity w walucie obcej.

Inwestowanie w walutach obcych w szczególności dla osób osiągających dochody w walucie innej niż polski złoty staje się coraz bardziej powszechne.
Oprocentowanie lokat walutowych jest znacznie niż w przypadku depozytu zakładanego złotówkach. Aktualne oferty banków w tym zakresie zamykają się w przedziale od 1% do 1,2%. Zysk z lokaty walutowej jest zatem niewielki. Co więcej, trzeba także pamiętać, że od wypracowanej kwoty, każdy klient będzie musiał zapłacić tzw. podatek Belki w wysokości 19%.

W walucie obcej można już dzisiaj inwestować w projekty equity.Inwestycja polega na nabyciu udziałów spółce celowej powołanej do realizacji inwestycji deweloperskiej.Większościowym udziałowcem spółki  odpowiedzialnym za organizację całego procesu inwestycji jest deweloper posiadający łańcuch kompetencji,umożliwiający nadzór nad każdym etapem projektu – od pozyskania gruntu aż do momentu, kiedy finalnie nieruchomość mieszkalna zostanie oddana do użytkowania.
Inwestor natomiast nabywa udziały w podwyższonym kapitale spółki celowej stając się jej wspólnikiem. Warunki umowy określają czas, w którym deweloper zobowiązuję się do odkupienia od inwestora udziałów po z góry określonej cenie. Taka konstrukcja umożliwia uzyskanie atrakcyjnej stopy zwrotu z inwestycji walutowej w wysokości 6 % rocznie. Niewątpliwą zaletą tej formy inwestowania jest jej bezobsługowa forma. Minimalna kwota inwestycji wynosi 20 000 EURO, GBP, USD.

Jeśli potrzebujesz więcej informacji zapraszamy do kontaktu tutaj >> TUTAJ

Niniejszy materiał ma charakter wyłącznie promocyjny i nie stanowi jakiejkolwiek rekomendacji czy porady inwestycyjnej.

 

Nawigacja po wpisach