Inwestowanie i oszczędzanie

Jak inflacja wpływa na nasze oszczędności?

W wyniku inflacji ceny rosną, a siła nabywcza naszych pieniędzy słabnie.Z największą inflacją mieliśmy do czynienia 14 marca 1990r. Wtedy to Główny Urząd Statystyczny ogłosił, że inflacja rok do roku wyniosła 1395%.Chociaż wszyscy byliśmy milionerami pieniądz nie miał żadnej wartości ponieważ nie było jego pokrycia w towarach i usługach.

Na poziom inflacji wpływa przede wszystkim popyt konsumentów oraz podaż pieniądza w gospodarce. Jeżeli ludzie posiadają więcej pieniędzy to naturalną rzeczą jest, że więcej wydają – a wzrost popytu powoduje wzrost cen.

Na inflacji najwięcej tracą osoby posiadające oszczędności zgromadzone w bankach lub w domu. Sprawdźmy ile jest dziś warte 100 000 zł, które trzymaliśmy przez ostatnie 3 lata w w przysłowiowej ,, skarpecie”

Jak podaje GUS skumulowana wartość inflacji w latach 2021-2023 wyniosła 33,94%
Oznacza to, że 31 grudnia 2023 roku za kwotę 100 000 zł mogliśmy kupić tyle co za 74 659, 67 zł w styczniu 2021roku. Aby kupić tyle samo dóbr musielibyśmy wydać 133 940 zł.

Najlepszym sposobem na ochronę oszczędności przed inflacją jest inwestowanie.
Gdzie wobec tego najlepiej ulokować swoje pieniądze?

Na to pytanie nie ma jednoznacznej odpowiedzi. Sytuacja każdego z nas jest inna, dlatego przed podjęciem decyzji inwestycyjnych warto skorzystać z pomocy doświadczonego doradcy finansowego.

Inwestowanie i oszczędzanie

Czym jest procent składany?

Czym jest procent składany i jak możemy wykorzystać jego działanie? Obliczanie procentu składanego stosuje się w celu szacowania przyszłych dochodów inwestora.Odsetki nie są wypłacane w postaci zysku tylko podlegają doliczeniu do wartości kapitału i procentują wraz z nim w kolejnych okresach inwestycji.
Dla zjawiska procentu składanego ważne są cztery czynniki: okres inwestycji, oprocentowanie, częstotliwość kapitalizacji, kwota zainwestowanego kapitału. Im dłuższy okres inwestycji, tym procent składany ma większy wpływ na wartość zgromadzonego kapitału.Dlatego im wcześniej rozpoczniemy inwestowanie tym silniej będą na nas oddziaływały efekty ,, procentów z procentów”.
Przykład działania procentu składanego:
Kwota 100 000 zł , oprocentowanie 6 %, okres 3 lata, kapitalizacja roczna.
• Po pierwszym roku inwestycji otrzymujemy 100 000 zł + 6 % = 106 000 zł
• Po drugim roku inwestowania otrzymujemy 106 000 zł + 6 % = 112 360 zł
• Na koniec trzeciego okresu otrzymujemy 112 360 zł + 6% = 119 100 zł

Inwestowanie i oszczędzanie

Dlaczego nie odkładamy na emeryturę?

Istnieje wiele powodów, dla których niektórzy ludzie nie odkładają pieniędzy na emeryturę.Poniżej przedstawiam powody, z którymi najczęściej spotykam się podczas rozmów w moim klientami.

🔸Brak świadomości.
Niektóre osoby nie zdają sobie sprawy, jak ważne jest odkładanie pieniędzy na emeryturę. Każdy, kto skończył 35 lat może sprawdzić najnowszą prognozę swojej emerytury na platformie PUE ZUS.W przypadku osób, które rozpoczęły pracę po reformie emerytalnej przyszłe świadczenie emerytalne wyniesie ok 25-30% zarobków.

🔸 Brak samodyscypliny finansowej:
Wielu ludzi wydaje pieniądze na rzeczy, których nie potrzebuje lub rzeczy, z których korzysta bardzo sporadycznie.Osoby takie skupiają się na bieżących wydatkach i trudno jest im znaleźć dodatkowe środki na oszczędzanie. Co możemy zrobić w takiej sytuacji? Po pierwsze, powinniśmy zaplanować domowy budżet i konsekwentnie trzymać się listy wydatków. Po drugie, powinniśmy najpierw zacząć  płacić samemu sobie. To znaczy, że na pierwszym miejscu listy wydatków powinniśmy umieścić pozycje – ,,prywatna emerytura’’. Jeśli najpierw nie zaczniesz płacić samemu sobie, to nigdy nie znajdziesz pieniędzy na oszczędzanie.

🔸 Mam jeszcze czas.
Oprócz  stopy zwrotu i wysokości odkładanych kwot, okres oszczędzania ma decydujący wpływ na wysokość zgromadzonego kapitału.
Jeśli w wieku 25 lat zaczniesz oszczędzać 500 zł miesięcznie, a zyski z inwestycji wyniosą 6% w skali roku, to mając 65 lat będziesz dysponował kapitałem w wysokości 738 691 zł.
Jeśli decyzje podejmiesz 10 lat później, zgromadzisz 407 163 zł. Jak widzisz odwlekanie decyzji o oszczędzaniu na emeryturę ma swoją cenę. W tym przypadku jest to kwota 331 528 zł

🔸 Jakoś tam będzie.
Niektórzy ludzie uważają, że jakoś tam będzie i liczą na inne źródła dochodu na emeryturze. Mogą to być na przykład zyski ze sprzedaży lub wynajmu odziedziczonej nieruchomości. Uważają oni, że odkładanie pieniędzy nie jest konieczne, ponieważ na emeryturze będą mogli dalej pracować.

🔸 Za mało zarabiam, aby zacząć odkładać pieniądze.
Jeżeli żyjesz w przekonaniu,że zaczniesz oszczędzać, jak będziesz więcej zarabiał, to mam dla Ciebie złą wiadomość. Jest mało prawdopodobne, że taki moment kiedykolwiek nastąpi. Jeśli nie nauczysz się odkładać małych kwot, to nigdy nie będziesz potrafił oszczędzać dużych. Brytyjski historyk i doradca rządu Wielkiej Brytanii Cyryl Parkinson w ramach swoich badań stworzył tzw. drugie prawo Parkinsona, które mówi, że niezależnie od tego ile pieniędzy zarobisz tyle na pewno wydasz.

Jeśli chcesz zacząć odkładać pieniedze na emeryturę to skoncentruje się nie tylko na ograniczeniu zbytecznych wydatków, ale przede wszystkim na szukaniu sposobów zwiększenia swoich dochodów. Na dzisiejszym rynku pracy możliwości jest bardzo wiele. Możesz zmienić branżę, podjąć pracę dodatkową lub założyć własną firmę.

Piotr Siejka
Masz pytania – napisz do mnie na adres: kontakt@pdm.com.pl

Inwestowanie i oszczędzanie

Czym jest dyspozycja wkładem na wypadek śmierci?

Zgodnie z obowiązującym prawem w przypadku śmierci posiadacza rachunku wypłata zgromadzonych oszczędności przez spadkobierców jest możliwa po przedstawieniu w banku notarialnego poświadczenia dziedziczenia lub prawomocnego postanowienia sądu o stwierdzeniu nabycia spadku.
Przeprowadzenie sprawy sądowej wymaga czasu i jest związane z dodatkowymi kosztami.

Inwestowanie i oszczędzanie

Na czym polega umowa najmu okazjonalnego?

Najem okazjonalny, to forma najmu mieszkania, która daje możliwość szybkiego usunięcia nieuczciwego najemcy z lokalu mieszkalnego. Nie obowiązuje tutaj okres ochronny, który przy standardowej umowie najmu trwa od początku listopada do końca marca kolejnego roku.          Nie masz również obowiązku zapewnienia najemcy lokalu zastępczego.

Najem okazjonalny dotyczy wyłącznie osób, które chcą wynająć swoje mieszkanie osobom prywatnym tzn., że nie możesz w takiej formie wynająć nieruchomości do celów prowadzenia działalności gospodarczej np. firmie, która potrzebuje lokali dla pracowników przebywających              w delegacjach. Właściciel mieszkania nie może też prowadzić działalności gospodarczej w zakresie wynajmowania lokali.

Oprócz umowy najmu należy sporządzić oświadczenie najemcy w formie aktu notarialnego,                w którym to najemca poddaje się egzekucji i zobowiązuje się do opróżnienia i wydania lokalu używanego na podstawie umowy najmu okazjonalnego w terminie wskazanym w żądaniu.

Do umowy najmu należy dołączyć oświadczenie właściciela lokalu lub osoby posiadającej tytuł prawny do lokalu o wyrażeniu zgody na zamieszkanie najemcy i osób z nim zamieszkujących we wskazanym lokalu. Koszt zawarcia aktu notarialnego wynosi ok.300 zł i co do zasady ponosi go najemca.

Jeżeli po rozwiązaniu umowy najemca nie opróżni lokalu, wynajmujący powinien złożyć pisemne żądanie opróżnienia lokalu.Jeśli najemca nie wyprowadzi się i nie opróżni lokalu we wskazanym terminie wynajmujący ma prawo złożyć do sądu wniosek o nadanie klauzuli wykonalności aktowi notarialnemu (oświadczeniu najemcy o poddaniu się egzekucji)

Maksymalny okres, na który może zostać zawarta umowa najmu okazjonalnego wynosi10 lat. Należy pamiętać, że aby umowa najmu była za taką uważana, na wynajmującym ciąży obowiązek zgłoszenia zawarcia umowy do Urzędu Skarbowego w terminie 14 dni od dnia rozpoczęcia najmu.

 

 

 

Inwestowanie i oszczędzanie

Czym jest inteligencja finansowa?

Czy tego chcemy, czy nie, finanse zawsze będą obecne w naszym życiu.Inteligencja finansowa to jedna z najbardziej pożądanych kompetencji, która jest niezbędna do sprawnego funkcjonowania w dzisiejszym świecie. Niestety obecny system kształcenia nie przygotowuje nas do życia finansowego i dużo w tej kwestii należałoby zmienić. Obowiązujący system edukacji powstał na początku XIX wieku, a jego celem było stworzenie posłusznych urzędników i robotników pracujących na potrzeby państwa pruskiego. Specjaliści z dziedziny neuronauki określają go, jako nieskuteczny, zabijający kreatywność oraz szkodliwy dla rozwoju mózgu.
Często inteligencję finansową mylimy z wysokością uzyskiwanych dochodów. Im ktoś więcej zarabia, tym jest bardziej inteligentny finansowo. Prawda jest jednak taka, że nie chodzi wyłącznie o to, aby więcej zarabiać, ale o to, aby świadomie postępować z własnymi finansami.
Inteligencja finansowa pozwoli Ci sprawnie poruszać się w świecie finansów i sprawi, że Twoje życie w tym aspekcie będzie bardziej satysfakcjonujące. Pamiętaj, że nigdy nie jest za późno, by zdobyć wiedzę i kompetencje w tym temacie.

Poniżej zamieszczam listę 10 pytań, które pozwolą Ci bardziej świadomie spojrzeć na własne finanse.

1. Czy posiadam jasno sprecyzowane cele finansowe?
2. Czy wiem, co mam dokładnie zrobić każdego dnia, tygodnia, miesiąca i roku aby zrealizować swoje cele ?
3. Czy jestem finansowo zabezpieczony w sytuacji nagłej choroby czy nieszczęśliwego wypadku?
4. Jeśli straciłbym pracę, to czy moje oszczędności pozwolą mi na utrzymanie obecnego poziomu życia przez co najmniej 12 miesięcy?
5. Czy systematycznie oszczędzam min. 10% swoich dochodów?
6. Czy posiadam własny plan zabezpieczenia emerytalnego?
7. Czy wiem jaki procent w moim budżecie stanowią wydatki?
8. Czy chronię swój majątek na wypadek nagłych zdarzeń losowych?
9. Czy zabezpieczyłem finansowo swoją rodzinę na wypadek śmierci?
10. Czy przynajmniej raz w roku uczestniczę w szkoleniach z zakresu edukacji finansowej.

Przeanalizuj teraz odpowiedzi, których udzieliłeś na powyższe pytania i zastanów się jakie decyzje możesz podjąć, aby podnieść poziom swojej inteligencji finansowej.
Jeśli chcesz coś zmienić w swoim życiu to zacznij działać !!! Zacznij działać od teraz !!!

 

 

Nawigacja po wpisach