Inwestowanie i oszczędzanie

Najem okazjonalny, to forma najmu mieszkania, która daje możliwość szybkiego usunięcia nieuczciwego najemcy z lokalu mieszkalnego. Nie obowiązuje tutaj okres ochronny, który przy standardowej umowie najmu trwa od początku listopada do końca marca kolejnego roku.          Nie masz również obowiązku zapewnienia najemcy lokalu zastępczego.

Najem okazjonalny dotyczy wyłącznie osób, które chcą wynająć swoje mieszkanie osobom prywatnym tzn., że nie możesz w takiej formie wynająć nieruchomości do celów prowadzenia działalności gospodarczej np. firmie, która potrzebuje lokali dla pracowników przebywających              w delegacjach. Właściciel mieszkania nie może też prowadzić działalności gospodarczej w zakresie wynajmowania lokali.

Oprócz umowy najmu należy sporządzić oświadczenie najemcy w formie aktu notarialnego,                w którym to najemca poddaje się egzekucji i zobowiązuje się do opróżnienia i wydania lokalu używanego na podstawie umowy najmu okazjonalnego w terminie wskazanym w żądaniu.

Do umowy najmu należy dołączyć oświadczenie właściciela lokalu lub osoby posiadającej tytuł prawny do lokalu o wyrażeniu zgody na zamieszkanie najemcy i osób z nim zamieszkujących we wskazanym lokalu. Koszt zawarcia aktu notarialnego wynosi ok.300 zł i co do zasady ponosi go najemca.

Jeżeli po rozwiązaniu umowy najemca nie opróżni lokalu, wynajmujący powinien złożyć pisemne żądanie opróżnienia lokalu.Jeśli najemca nie wyprowadzi się i nie opróżni lokalu we wskazanym terminie wynajmujący ma prawo złożyć do sądu wniosek o nadanie klauzuli wykonalności aktowi notarialnemu (oświadczeniu najemcy o poddaniu się egzekucji)

Maksymalny okres, na który może zostać zawarta umowa najmu okazjonalnego wynosi10 lat. Należy pamiętać, że aby umowa najmu była za taką uważana, na wynajmującym ciąży obowiązek zgłoszenia zawarcia umowy do Urzędu Skarbowego w terminie 14 dni od dnia rozpoczęcia najmu.

 

 

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *