Bez kategorii

Jak uzyskać informację o kontach bankowych należących do spadkodawcy?

Od 1 lipca 2016 roku banki i SKOK-i uczestniczą w usłudze Centralnej informacji o rachunkach. Jest to rozwiązanie umożliwiające dostęp do informacji o rachunkach osób zmarłych, „zapomnianych” rachunkach osób fizycznych oraz rachunkach osób wskazanych przez sąd, komornika, policję lub inne uprawnione organy.
Spadkobierca, który chce uzyskać informację o rachunkach musi legitymować się prawomocnym postanowieniem o stwierdzeniu nabycia spadku lub zarejestrowanym aktem poświadczenia dziedziczenia oraz wykazać, że jest spadkobiercą wskazanym w tym dokumencie, np. w oparciu o dowód osobisty. W przypadku rachunku prowadzonego na rzecz przedsiębiorcy, uprawnienie to przysługuje także zarządcy sukcesyjnemu.
Wniosek o uzyskanie danych z Centralnej informacji o rachunkach można złożyć w każdej placówce bankowej lub spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej.
Wysokość opłaty przeznaczonej na pokrycie kosztów udzielania informacji nie może być wyższa niż koszt wygenerowania takiej informacji (art. 92bc ust. 2 ustawy – prawo bankowe)

Źródło: centralnainformacja.pl

Bez kategorii

Jak wyjść ze strefy komfortu?

Strefa komfortu to psychiczna i emocjonalna przestrzeń, w której wszystko jest przewidywalne, pewne i stabilne. Im dłużej znajdujesz się w tym stanie tym bardziej się do niego przyzwyczajasz i tym trudniej będzie Ci z niego wyjść.Ważne jest, abyś czasami wychodził poza strefę komfortu, ponieważ dopiero wtedy będziesz się rozwijał i zdobywał nowe doświadczenia.

Z przeprowadzonego przez Roberta M, Yerkesa i Johna D. Dodsona eksperymentu wynika, że odpowiednio dawkowany poziom stresu jest niezbędny do pobudzenia w człowieku działania i zwiększenie jego efektywności. Natomiast zbyt wysoki poziom może spowodować zniechęcenie.

Oto kilka sposobów, które mogą Ci pomóc wyjść ze strefy komfortu:

1,Wykonuj zadania, które wymagają od Ciebie odwagi i powodują, że możesz czuć się nieco nieswojo np. przeprowadzenie ważnej rozmowy, do której zabierałeś się od dłuższego czasu, czy wygłoszenie prelekcji dla szerszego grona odbiorców.

2.Zmień swoje przekonania i postrzegaj wyjście ze strefy komfortu nie w kategoriach straty,lecz w kategoriach zysku i szansy rozwoju.

3.Nie bój się porażki, ponieważ jest ona nieodłączną częścią procesu nauki i rozwoju.

4.Nie zamykaj się na nowe doświadczenia. Wykorzystuj okazje i zdobywaj nowe umiejętności.

5.Ustal cele, które wymagają od Ciebie wyjścia ze strefy komfortu i krok po kroku je realizuj.

6.Znajdź ludzi, którzy wyszli już ze strefy komfortu i mogą podzielić się z Tobą swoimi doświadczeniami.

Wyjście ze strefy komfortu spowoduje, że przesuniesz granice swoich możliwości, nauczysz się nowych rzeczy, zwiększysz pewność siebie oraz staniesz się człowiekiem szczęśliwym.

A czy nie o to w naszym życiu chodzi ?

Bez kategorii

Dlaczego warto inwestować w edukację finansową pracowników?

Dlaczego warto inwestować w edukację finansową pracowników?

🟠Budowa długofalowych relacji z pracownikami – inwestowanie w edukację finansową pokazuje, że firma dba o rozwój swoich pracowników. Może to przyczynić się do lepszego zaangażowania w pracę i pomóc w budowaniu długotrwałych więzi i z pracownikami.

🟠Redukcja stresu – pracownicy, którzy potrafią uniknąć finansowych pułapek i wyeliminować stres związany z problemami finansowymi mogą lepiej skupić się na swojej pracy i być bardziej efektywni.

🟠Zwiększenie satysfakcji z pracy – zrozumienie zasad zarządzania finansami osobistymi daje pracownikom większe poczucie bezpieczeństwa i stabilności. Może to przekładać się na większą satysfakcję z pracy i lojalność wobec pracodawcy.

🟠Promowanie odpowiedzialności społecznej – edukacja finansowa może zwiększać świadomość miejsca pracowników w społeczeństwie i zachęcać do podejmowania działań charytatywnych lub innych inicjatyw społecznych. To promuje odpowiedzialność społeczną i dobry wizerunek firmy.

Link do bezpłatnego webinarium z zakresu edukacji finansowej tutaj👉Zapisz się

Bez kategorii

Jak rozmawiać z szefem o podwyżce?

Bijąca rekordy inflacja spowodowała ,że realna wartość przeciętnego wynagrodzenia spadła w okresie ostatnich 12 miesięcy o ponad 1200 zł. Informacje na temat sytuacji makroekonomicznej w kraju wpływają też na nastroje pracowników. Jak wynika z najnowszego Monitora Rynku Pracy 20% pracowników poszukuje dodatkowej pracy, żeby podreperować domowy budżet. Jeżeli nie rozważasz podjęcia dodatkowego zatrudnienia, to zawsze możesz porozmawiać ze swoim szefem o podwyżce.

Bez kategorii

Pytanie 364. Co jest powodem, że bogaci stają się jeszcze bardziej bogatsi, biedni ubożeją, a klasa średnia coraz bardziej się zadłuża ?

Aby zrozumieć dlaczego bogaci stają się coraz bogatsi powinieneś zapoznać się z definicją dwóch pojęć. Pierwsze z nich to aktywa – czyli wszystkie  składniki twojego majątku, które generują dochód.
Drugie to zobowiązania – czyli, wszystkie rzeczy na, które wydajesz zarobione pieniądze.
Dla przykładu nieruchomość, może stanowić zarówno aktywo, jaki i zobowiązanie. Jeśli kupiłeś  mieszkanie w celach inwestycyjnych, które co miesiąc przynosi określone zyski, to jest ono aktywem.Natomiast dom zakupiony na własne potrzeby mieszkaniowe, raczej generuje koszty, więc należałoby go potraktować w kategorii zobowiązań.

Ludzie zamożni w dzień wypłaty kupują aktywa. Najbogatsi inwestują w akcje, udziały w spółkach, nieruchomości, grunty, złoto i inne aktywa, które generują dla nich zyski. Zarobione w ten sposób pieniądze inwestują w kolejne aktywa, które przynoszą im jeszcze większe zyski. I w ten właśnie sposób stają się milionerami. Bogaci dużo czasu przeznaczają na edukację finansowa. Czytają książki, uczestniczą w szkoleniach i kongresach branżowych. W ten sposób zdobywają wiedzą, dzięki, której mogą zarabiać więcej pieniędzy.

A co robią ze swoimi finansami przedstawiciele klasy średniej?
Przez ponad 26 lat pracy w branży finansowej przeprowadziłem kilka tysięcy rozmów z osobami reprezentującymi klasę średnią. Jakie wnioski wyciągnąłem z tych spotkań ? Pomimo tego, że przedstawiciele klasy średniej są bardzo dobrze opłacani, większość z nich prawie wszystkie zarobione pieniądze przeznacza na zobowiązania. Kupują samochody, na które ich nie stać, czy domy, które im trudno utrzymać. Wszystko oczywiście na kredyt: wczasy w egzotycznych krajach, najlepszy sprzęt RTV, najnowsze telefony itp. Ponieważ ich dochód nigdy nie wypracował więcej przychodu, każdego dnia muszą iść do pracy, aby zarobić pieniądze na pokrycie wszystkich swoich zobowiązań. Z reguły im więcej zarabiają tym więcej wydają.

Podstawową różnica pomiędzy ludźmi bogatymi a biednymi jest taka, że bogaci kupują aktywa, biedni natomiast zobowiązania. Należy też pamiętać, że niewielu ludziom udaje się zbudować prawdziwy majątek wyłącznie pracą etatową. Własny biznes  to znacznie szybszy sposób na zbudowanie bogactwa.

Nawigacja po wpisach