Emerytura
Wysokość emerytury obliczana jest poprzez podzielenie kapitału zapisanego na Twoim koncie i subkoncie w ZUS przez średnie dalsze trwanie życia na emeryturze.
Do ustalenia  kapitału emerytalnego stanowiącego tzw. podstawę obliczenia emerytury ZUS uwzględni:
  • zwaloryzowany kapitał początkowy
  • zwaloryzowane składki na koncie podstawowym
  • zwaloryzowane składki na subkoncie
Natomiast średnia długość życia na emeryturze zostanie obliczona na podstawie tablic średniego dalszego trwania życia publikowanych co roku przez Prezes Głównego Urzędu Statystycznego. Przykładowo w tabeli z 2024 roku widzimy, że średnie dalsze trwanie życia osoby, która ukończyła 60 rok życia, to 264,2 miesiąca.
Policzmy ile będzie wynosiło świadczenie emerytalne dla osoby przechodzącej na emeryturę w wieku 60 lat przy zapisanym na koncie i subkoncie zwaloryzowanym kapitale w wysokości 100 000 zł
Emerytura = 100 000 zł / 264,2 =378 zł brutto
Masz też prawo do minimalnej emerytury, która od 1 marca 2024r. wynosi 1620,65 zł netto. Warunkiem otrzymania najniższego świadczenia oprócz osiągnięcia wieku emerytalnego jest wykazanie się co najmniej 20 letnim stażem pracy dla kobiet i 25 letnim dla mężczyzn.
Tablice średniego dalszego trwania życia w kontekście emerytur pozwalają również wyliczyć ile pieniędzy musiałbyś zgromadzić na koncie i subkoncie w ZUS aby otrzymać godziwą emeryturę.
Jeżeli na przykład chciałbyś uzyskać w wieku 60 lat świadczenie emerytalne w kwocie 4000 zł brutto, to Twój zwaloryzowany kapitał powinien wynosić 1 058 201 zł. Oczywiście pod warunkiem, że długość życia na emeryturze nie ulegnie wydłużeniu.
Aktualny stan Twojego konta w ZUS-ie możesz sprawdzić nie wychodząc z domu za pomocą Platformy Usług Elektronicznych (PUE) ZUS.Na platformie znajdziesz też kalkulator, który pozwoli Ci obliczyć wysokość prognozowanej emerytury.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *