Emerytura

O co chodzi z tym oknem transferowym ZUS – OFE?

Do 31 lipca możesz zdecydować, czy część składki emerytalnej ma być w całości ewidencjonowana na  subkoncie w ZUS, czy inwestowana w OFE i ewidencjonowana na subkoncie.

Aktualna wysokość składki na ubezpieczenie emerytalne wynosi 19,52 % wynagrodzenia brutto.Jeśli nie zdecydujesz się na przekazanie części składki do OFE to 12,22% wynagrodzenia brutto będzie ewidencjonowane na Twoim koncie w ZUS ( tzw. I filar), natomiast 7,3% na subkoncie w ZUS ( tzw. II filar)

Jeśli zdecydujesz się na przekazanie składki do OFE to 12,22% wynagrodzenia brutto nadal będzie ewidencjonowane na Twoim koncie w ZUS ( tzw. I filar), natomiast 4,38% ewidencjonowane będzie na subkoncie w ZUS a 2,92% inwestowane w OFE.

Wyboru pomiędzy subkontem w ZUS a OFE mogą dokonać wyłącznie osoby, które do 31 lipca nie przekroczą 50  roku życia w  przypadku kobiet i 55  lat w przypadku mężczyzn.

Na 10 lat przed emeryturą Otwarty Fundusz Emerytalny,co miesiąc będzie przekazywał na Twoje subkonto w ZUS określoną wartość środków zgromadzonych na rachunku w OFE. W momencie osiągnięcia wieku emerytalnego, na rachunku w OFE nie będzie już  żadnych środków a jedynym płatnikiem świadczenia emerytalnego będzie ZUS.

Aby poinformować ZUS o decyzji dotyczącej przekazania składek do OFE należy złożyć stosowne oświadczenie.Link do oświadczenia znajduje się tutaj >> ZUS-US-OFE-03

 

Jak są waloryzowane składki na subkoncie w ZUS?

Składki ewidencjonowane na subkoncie waloryzowane są o wskaźnik równy średniorocznej dynamice wartości produktu krajowego brutto (PKB) w cenach bieżących za okres ostatnich 5 lat poprzedzających termin waloryzacji.

Ile zarobiły Otwarte Fundusze Emerytalne?

Średnia stopa zwrotu Otwartych Funduszy Emerytalnych w ciągu 10 lat wyniosła 8,28 proc.

Na koniec mała ciekawostka, czyli jak wykorzystano OFE do obniżenia  długu publicznego?

W 2014 część obligacyjna portfela OFE, dokładnie 153 miliardów złotych zostało przeniesione  na  nasze subkonta w ZUS. Kwotę przekazaną do ZUS rząd odjął od długu publicznego, który w ten sposób obniżył się z 52 % do 35% PKB.

Zgodnie z art. 86.ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych jeśli deficyt przekroczy poziom 55% rząd musi zaproponować budżet na kolejny rok bez deficytu, zamrozić płace w sferze budżetowej oraz ograniczyć waloryzację rent i emerytur.

 

Emerytura

Kiedy rozpocząć odkładanie pieniędzy na emeryturę?

🟠Emerytura to dla wielu osób bardzo odległy okres, ale warto pomyśleć o niej już na początku pracy zawodowej. Dlaczego? Po pierwsze, dlatego że prognozowana stopa zastąpienia, czyli kwota świadczenia, którą zostanie zastąpiona Twoja pensja wyniesie ok. 25-35% dotychczasowego wynagrodzenia.Po drugie, dlatego że potencjał oszczędnościowy każdego z nas z upływem czasu tylko maleje.
🟠Posłużę się tutaj prostym wyliczeniem.
Jeśli do 65 roku życia, chciałbyś zgromadzić kwotę 1 000 000 zł, a zainwestowany przez Ciebie kapitał, w każdym roku wypracuje 6% zysku netto, to miesięcznie powinieneś odkładać:
▶️ 502 zł – jeśli rozpoczniesz oszczędzanie w wieku 25 lat
▶️ 702 zł – jeśli rozpoczniesz oszczędzanie w wieku 30 lat
▶️ 996 zł – jeśli rozpoczniesz oszczędzanie w wieku 35 lat
▶️ 1443 zł – jeśli rozpoczniesz oszczędzanie w wieku 40 lat
▶️ 2164 zł – jeśli rozpoczniesz oszczędzanie w wieku 45 lat
▶️ 3440 zł – jeśli rozpoczniesz oszczędzanie w wieku 50 lat
🟠Jak widzisz czas działa na Twoją korzyść. Im wcze­śniej zaczniesz oszczę­dzać na emeryturę, tym będzie to łatwiej­sze.
🟠Policzmy jeszcze ile kosztuje odwlekanie decyzji.
Jeśli dzisiaj podejmiesz decyzję, że przez kolejne 30 lat będziesz odkładał 500 zł to przy 6% rocznym zysku z inwestycji zgromadzisz 502 810 zł
🟠Jeśli będziesz zwlekał z podjęciem decyzji i rozpoczniesz odkładanie pieniędzy dopiero za 10 lat zgromadzisz 233 956 zł.
🟠Jak łatwo policzyć różnica wynosi – 268 854 zł. I to jest właśnie koszt, który poniesiesz zwlekając z podjęciem decyzji o oszczędzaniu na emeryturę.
Mało?

Emerytura

W jaki sposób ZUS waloryzuje składki emerytalne?

Brak komentarzy

W jaki sposób ZUS waloryzuje składki emerytalne?

Waloryzacja składek emerytalnych na podstawowym koncie w ZUS przeprowadzana jest corocznie 1 czerwca i polega na pomnożeniu zewidencjonowanych na dzień 31 stycznia składek na ubezpieczenie emerytalne przez wskaźnik waloryzacji.Jest to bardzo ważna informacja dla osób składających wnioski o emeryturę – jeżeli złożysz wniosek w drugiej połowie roku ZUS wyliczy odpowiednio wyższe świadczenie emerytalne.

Roczny wskaźnik waloryzacji składek zależy od 2 czynników:
1.Inflacji
2.Przypisu składek na ubezpieczenie emerytalne, który to z kolei jest pochodną m.in. wzrostu płac i liczby ubezpieczonych.

Za rok 2013

104,54%

M.P. z 2014 r. poz. 334

Za rok 2014

102,06%

M.P. z 2015 r. poz. 442

Za rok 2015

105,37%

M.P. z 2016 r. poz. 456

Za rok 2016

106,37%

M.P. z 2017 r. poz. 444

Za rok 2017

108,68%

M.P. z 2018 r. poz. 493

Za rok 2018

109,20%

M.P. z 2019 r. poz. 452

Za rok 2019

108,94%

M.P z 2020 r. poz. 443

Za rok 2020

105,41%

M.P. z 2021 r. poz. 436

Za rok 2021

109,33%

Jak wynika z poniższej tabeli wskaźnik waloryzacji za rok 2021 wyniósł 109,33 % co oznacza, że Twój kapitał na koncie w ZUS wzrósł o 9,33%. To oczywiście tylko zapis księgowy odzwierciedlający zobowiązanie ZUSu w stosunku do przyszłych emerytów.Wskaźnik waloryzacji za 2022r zostanie ogłoszony 25 maja 2023r.

Emerytura

Jak uzskać 2274 zł ulgi podatkowej, z której korzysta zaledwie kilka precent Polaków.

IKZE- Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego, to forma dodatkowego gromadzenia oszczędności na cele emerytalne. Jest to rozwiązanie  promowane przez państwo, które przyznaje oszczędzającym pewne udogodnienia mające  zachęcić do oszczędzania na emeryturę. IKZE oferują wyłącznie wyspecjalizowane instytucje finansowe, czyli:

  • Powszechne Towarzystwa Emerytalne
  • Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych
  • Banki
  • Domy Maklerskie
  • Towarzystwa Ubezpeczeń na Życie                                                                                                                                                     Jakie są zalety oszczędzania?
  • ulga podatkowa – rozliczając podatek dochodowy możesz odliczyć kwotę nieprzekraczającą 1,2-krotności przeciętnego prognozowanego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej na dany rok. W 2022 roku dla osób pracujących na etacie kwota ta wynosi  7106, 40 zł, natomiast dla prowadzących działalność gospodarczą 10 659,60 zł ( 1,8 krotność przeciętnego prognozowanego wynagrodzenia). Będąc w drugim progu podatkowym (32%) ulga podatkowa wyniesie 2274 zł.
  • dostępność środków w każdym momencie – środki zgromadzone na IKZE możesz też wypłacić przed osiągnięciem 65 lat i niezależnie od liczby lat, w których dokonywałeś wpłat. W takiej sytuacji zapłacisz od nich podatek dochodowy, którego wysokość jest zależna od skali podatkowej, w której się rozliczasz.
  • dziedziczenie zgromadzonych środków – spadkobiercy i osoby uprawnione do otrzymania środków z IKZE, dokonujące ich wypłaty, płacą 10% zryczałtowany podatek dochodowy. Przeniesienie środków na własne IKZE odracza moment zapłaty podatku do czasu wypłaty środków.
  • zryczałtowany podatek dochodowy w wysokości 10% wypłacanych środków – preferencyjny podatek, w wysokości 10% kwoty wypłacanych z IKZE środków, przysługuje pod warunkiem ukończenia przez oszczędzającego 65 lat i wpłacania środków przez minimum 5 dowolnie wybranych lat.
Emerytura

Jak przygotować własny plan zabezpieczenia emerytalnego?

Jak wynika z raportu firmy Aegon badającego przygotowanie do emerytury wśród osób z różnych krajów świata, zaledwie 7% Polaków posiada swój własny plan zabezpieczenia emerytalnego. Pod tym względem wypadamy najgorzej wśród wszystkich krajów objętych badaniem. Dla porównania, swój własny plan emerytalny posiada co trzeci mieszkaniec Stanów Zjednoczonych.
Poniżej kilka zasad, którymi warto się kierować przygotowując własny plan zabezpieczenia emerytalnego.
• Oszczędzaj systematycznie min. 10% swoich dochodów.
• Nie odkładaj oszczędzania na później – im wcześniej rozpoczniesz tym większy kapitał zgromadzisz.
• Dywersyfikuj swój portfel emerytalny – inwestuj w różne rodzaje aktywów
• Bezpieczeństwo – kapitał emerytalny ma Ci zapewnić środki finansowe do końca życia, dlatego znaczną część kapitału warto umieścić w rozwiązaniach gwarantowanych lub obarczonych niskim poziomem ryzyka.
• Jeśli w swoim portfelu emerytalnym posiadasz fundusze akcji to 10 lat przed zakończeniem inwestycji stopniowo ograniczaj udział funduszy akcyjnych w portfelu w taki sposób, aby w ostatnich 3-4 latach w portfelu znajdowały się fundusze o niskim poziomie ryzyka. Strategia ta zabezpieczy Cię przed ewentualnymi stratami spowodowanymi wystąpieniem bessy w ostatnim okresie gromadzenia kapitału.
• Wybieraj produkty inwestycyjne, które umożliwiają wykorzystanie ulg podatkowych.

Jeśli potrzebujesz pomocy w przygotowaniu własnego planu zabezpieczenia emerytalnego zapraszamy do bezpośredniego kontaktu z naszym doradcami.

formularz kontaktowy

Emerytura

Pytanie 349. Nadchodzi czas decyzji. Co wybrać IKE czy ZUS?

Jeśli jesteś członkiem OFE to w terminie od 1 czerwca do 2 sierpnia 2021r. będziesz musiał zdecydować, czy Twoje pieniądze trafią na IKE, czy do ZUS. Uczestnicy OFE, którzy w wyznaczonym terminie nie złożą stosownego oświadczenia wybiorą domyślnie tzw. ,,NOWE IKE”

Decyzja o tym, czy zostać w IKE, czy przenieść środki do ZUS nie jest prosta ponieważ każda z tych opcji ma swoje mocne i słabe strony.

Jeśli wybierzesz ZUS.
– masz prawo do dożywotniej emerytury
– zgromadzone środki będą waloryzowane i jest mało prawdopodobne aby poziom waloryzacji był znacząca niższy od zysków z inwestycji w IKE
– przy wypłacie zapłacisz podatek dochodowy
– 100 % środków zostanie zapisane na koncie  do ZUS

Jeśli wybierzesz IKE
– na starcie zostanie pobrana opłata w wysokości 15% zgromadzonych środków
– przy wypłacie nie zapłacisz podatku
– po przejściu na emeryturę możesz wypłacić całość zgromadzonych środków
– środki podlegają dziedziczeniu
– zyski są uzależnione od koniunktury na GPW

Należy też pamiętać, że jeśli wybierzesz ZUS to Twoje środki zostaną jedynie zaewidencjonowane  na koncie w ZUS.W praktyce aktywa zgromadzone w OFE ( akcje spółek ) zostaną przekazane do Funduszu Rezerwy Demograficznej, co może doprowadzić do znacjonalizowania wielu publicznych spółek, których głównymi udziałowcami były do tej pory OFE.

Zapraszam również do zapoznania się z poniższymi publikacjami.

Jak sprawdzić czy jestem członkiem OFE ?

W jaki sposób ZUS wyliczy wysokość mojej emerytury?

Jak działa subkonto w ZUS?

Jak oszczędzać na emeryturę?

 

 

 

Nawigacja po wpisach