Utrzymanie pracowników

Rekrutacja, motywacja i utrzymywanie pracowników stają się coraz ważniejszym czynnikiem dla sukcesu Twojej firmy. Pokażemy Ci, w jaki sposób możesz przyciągnąć wartościowych specjalistów, zmotywować ich i związać z firmą.

Jako pracodawca możesz zapewnić swoim pracownikom prywatną opiekę zdrowotną zapewniający dostęp do lekarzy, badań oraz rehabilitacji w jak najkrótszym czasie. W ten sposób zapewniasz lepszą wydajność pracy oraz zmniejszasz absencję w firmie. Dbając o zdrowie swoich pracowników zwiększasz ich lojalność oraz podnosisz atrakcyjność swojej firmy na rynku pracy.

Jeśli chcesz nagrodzić pracownika za dobre wyniki zamiast podwyżki, która zmotywuje pracownika na zaledwie kilka miesięcy zainwestuj w polisę ochronno – oszczędnościową. Cechą charakterystyczną takiego rozwiązana jest to, że daje ona ochronę finansową w przypadku choroby, wypadku lub śmierci pracownika oraz gwarantuje pracownikowi wypłatę określonej kwoty po przejściu na emeryturę. Właścicielem polisy (ubezpieczającym) jest przedsiębiorca, który w dodatkowej umowie z pracownikiem może określić okres, po którym pracownik przejmuje prawa do kapitału z polisy.

Jeśli chcesz  przyciągnąć do firmy wartościowych pracowników musisz zapewnić im jak najlepsze warunki pracy. Jednym z bardziej cenionych benefitów jest grupowe ubezpieczenie na życie, które zapewnia pracownikowi szeroki zakres świadczeń ubezpieczeniowych oraz korzystnie wpływa na wizerunek firmy. Nasi eksperci  dokonają analizy potrzeb w zakresie ubezpieczenia grupowego a następnie zaproponują optymalne rozwiązanie.