Ubezpieczenie majątku

Twój majątek stale narażony  jest  na różnego rodzaju ryzyka – pożary, zalania, a także kradzieże czy uszkodzenie przez osoby trzecie. To wszystko może narazić Cię  na straty finansowe. Wraz z naszymi Partnerami zabezpieczamy kompleksowo Twój majątek, dopasowując zakres  ochrony ubezpieczeniowej do aktualnych  potrzeb.

Swój majątek możesz ubezpieczyć w dwóch wariantach: od ryzyk nazwanych lub w wariancie all risk.

Ubezpieczenie od ryzyk nazwanych polega na tym, że ochroną ubezpieczeniową są objęte tylko szkody, które powstały na skutek zdarzeń jasno zdefiniowanych w umowie ubezpieczenia.

Ubezpieczenie all risks to ubezpieczenie, które obejmuje wszystkie szkody, które powstają wskutek zdarzeń losowych – poza wyłączonymi spod ochrony ubezpieczeniowej. Zakres ochrony ubezpieczeniowej jest tutaj bardzo szeroki. Z polisy all risks łatwiej uzyskać odszkodowanie. Ciężar dowodu spoczywa bowiem na Ubezpieczycielu. Ty tylko zgłaszasz szkodę, a Towarzystwo, jeśli nie chce Ci zapłacić, musi wyraźnie wskazać, który punkt z katalogu wyłączeń  dotyczy Twojego przypadku.

Przykłady wypłaconych odszkodowań z polisy w wariancie all risks

 • zapalenie się telefonu komórkowego podczas ładowania spowodowało wybuch pożaru w wyniku którego spłonął dom – wartość szkody 400 000 zł
 • przepięcie spowodowane uderzeniem pioruna spowodowało uszkodzenie: telewizora, telewizji satelitarnej, instalacji alarmowej domu i elektronicznego sterownika pieca – wartość szkody 6000 zł
 • ubezpieczony  niecelowo upuścił iPhone’a na posadzkę w kuchni. Uszkodzeniu uległ wyświetlacz – wartość szkody 3000 zł
 • z  pękniętego akwarium wydostała się woda zalewając meble, oraz tablet leżący na podłodze w sypialni – wartość szkody 2500 zł
 • podczas spaceru w parku nieznajomy mężczyzna ukradł kobiecie torebkę – wartość szkody 500 zł
 • z bagażnika samochodu skradziono laptopa – wartość szkody 4000 zł

Ubezpieczenie obejmuje  Ciebie i Twoją rodzinę przed ewentualnymi roszczeniami osób trzecich w związku ze szkodami w życiu prywatnym.

Przykłady sytuacji w których działa ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej:

 • twoja pralka się zepsuje i zaleje mieszkanie sąsiada
 • twoje dziecko  jadąc na rowerze uszkodzi drogi samochód sąsiada
 • twój pies
 • jadąc na nartach, wpadniesz na innego narciarza, który przewróci się i dozna złamania nogi
 • przechodzień złamie nogę na Twojej nieodśnieżonej posesji.
 • twój pies pogryzł płaszcz i buty  Twojego gościa

Wybierając OC należy kierować się jak najniższą ceną polisy ponieważ zakres tego ubezpieczenia reguluje ustawa. Wysokość składki zależy od: wieku kierowcy, pojemności silnika, miejsca zamieszania i historii ubezpieczenia.

W przypadku zmiany ubezpieczyciela na dzień przed zakończeniem okresu ubezpieczenia należy przesłać rezygnację listem poleconym lub elektronicznie ponieważ ubezpieczenie OC przedłuża się automatycznie.

W ubezpieczeniu Autocasco najważniejszy jest zakres ochrony. Wybierając AC należy  zwrócić uwagę na  udział własny w szkodzie, amortyzację części oraz sposób naprawy samochodu.