Inwestycje kapitału

Chcesz inwestować pieniądze ale nie wiesz jak się za to zabrać? Twoje oszczędności leżą na koncie i tracą na wartości? Wybór właściwego sposobu inwestowania pieniędzy zależy od wielu różnych czynników takich jak: stopień akceptowanego ryzyka, oczekiwana stopa zwrotu, oraz horyzont czasowy inwestycji. Nasi doradcy wyjaśnią Ci zasady funkcjonowania danego produktu inwestycyjnego oraz zapewnią wsparcie w całym okresie inwestowania. Poznaj sprawdzone metody na powiększenie swojego kapitału.

Inwestycje w projekty deweloperskie to rozwiązania umożliwiające inwestorom bezpośrednią i jednocześnie bezobsługową formę uczestniczenia w projekcie deweloperskim poprzez nabycie udziałów w spółce celowej powołanej do realizacji inwestycji mieszkaniowej. Większościowym udziałowcem spółki celowej odpowiedzialnym za organizację całego procesu inwestycji jest deweloper posiadający odpowiednie zasoby i doświadczenie. Inwestor natomiast nabywa udziały w podwyższonym kapitale zakładowym spółki celowej stając się jej wspólnikiem. Warunki umowy określają termin w którym deweloper zobowiązuję się odkupić od inwestora udziały po z góry określonej cenie oraz wypłaty w okresie trwania inwestycji zaliczki na poczet ceny udziałów stanowiącej zysk inwestora.

Taka konstrukcja umożliwia uzyskanie atrakcyjnej stopy zwrotu z zainwestowanego kapitału (7-7,5% rocznie) przy zachowaniu maksimum bezpieczeństwa. Niewątpliwą zaletą tej formy inwestowania jest stosunkowo krótki czas inwestycji wynoszący zazwyczaj 24 miesiące.

W projekcie deweloperskim realizowanym w modelu equity zarówno deweloper jak i inwestorzy ponoszą ryzyko niewywiązania się z zawartej między sobą umowy.
 Warunki takiej umowy określają termin w którym deweloper zobowiązuję się odkupić od inwestora udziały po z góry określonej cenie oraz wypłaty w okresie trwania inwestycji zaliczki na poczet ceny udziałów stanowiącej zysk inwestora. Inwestor natomiast wyraża zgodę na odkupienie po określonej cenie i w ustalonym terminie udziałów przez dewelopera. 
Powszechnie stosowanym zabezpieczeniem przed niewywiązaniem się z umowy jest zastosowanie tzw. klauzul opcyjnych.
 Opcja to nic innego jak kontrakt zawarty pomiędzy stronami, w którym jedna strona ma prawo zażądać od drugiej strony działania na ustalonych w kontrakcie warunkach. Druga strona ma obowiązek zrealizować określone działanie, gdy takie żądanie nastąpi.

Opcja call – gwarantuje deweloperowi możliwość nabycia w przyszłości od inwestora określonej liczby udziałów.

Opcja put – gwarantuje możliwość sprzedaży przez inwestora określonej liczby udziałów deweloperowi.

Aby klauzule opcyjne wywoływały skutek prawny powinny zostać oparte na ofercie, w której w dniu zawarcia umowy udziałowiec (inwestor) składa deweloperowi nieodwołalną ofertę sprzedaży udziałów (opcja call), a w przypadku opcji put – deweloper składa inwestorowi nieodwołalną ofertę zakupu udziałów.

Tutaj znajdziesz informacje na temat jednego z wielu projektów realizowanych przez naszego partnera HRE Investments.