Inwestowanie i oszczędzanie

Zgodnie z obowiązującym prawem w przypadku śmierci posiadacza rachunku wypłata zgromadzonych oszczędności przez spadkobierców jest możliwa po przedstawieniu w banku notarialnego poświadczenia dziedziczenia lub prawomocnego postanowienia sądu o stwierdzeniu nabycia spadku.Przeprowadzenie sprawy sądowej wymaga czasu i jest związane z dodatkowymi kosztami.

Prawo bankowe daje możliwość posiadaczom rachunków indywidualnych oraz rachunków terminowej lokaty oszczędnościowej udzielenia dyspozycji wypłaty przez bank wskazanym osobom określonych kwot pieniężnych po swojej śmierci. Krąg osób, którym w ten sposób można przekazać środki jest ściśle określony i dotyczy wyłącznie: małżonka, dzieci, rodziców, rodzeństwa, dziadków i wnuków.

Suma wypłat nie może przekroczyć  20-krotność przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw ( we wrześniu  2023r. kwota ta wynosiła 147 595 zł )

Wypłata środków na podstawie dyspozycji jest wyłączona spod reguł dziedziczenia, ale nie należy zapominać, że w terminie 6 miesięcy od dnia śmierci posiadacza rachunku powinniśmy złożyć w Urzędzie Skarbowym zeznanie podatkowe.

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *