Ubezpieczenia majątku

Przy zmianie ubezpieczyciela musisz pamiętać o kilku ważnych zasadach. Po zakupie polisy w innym towarzystwie, najpóźniej na dzień przed zakończeniem okresu obecnego ubezpieczenia OC powinieneś wypowiedzieć umowę u dotychczasowego ubezpieczyciela. Jeśli tego nie zrobisz to polisa przedłuży się automatycznie i będziesz musiał zapłacić za dwie polisy.
Zgodnie z art. 28a ust. 1 Ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, UFG  i PBUK, jeśli poprzednia polisa została odnowiona automatycznie, a TY w tym czasie kupiłeś nową u innego ubezpieczyciela, to masz prawo do wypowiedzenia tej odnowionej umowy. ,,Jeżeli posiadacz pojazdu mechanicznego w tym samym czasie jest ubezpieczony w dwóch lub więcej zakładach ubezpieczeń, przy czym co najmniej jedna z umów ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych została zawarta w trybie art. 28 ust. 1, umowa zawarta w tym trybie może zostać przez niego wypowiedziana na piśmie.” Ważne jest, abyś jak najszybciej wypowiedział umowę, która została wznowiona automatycznie. Zapłacisz wtedy tylko część składki za czas od przedłużenia polisy do czasu jej wypowiedzenia.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *